to top site

Kategorie

Fotowoltaika

Sieci teleinformatyczne

USŁUGI PROJEKTOWE

grafika_projekty_wniosek_inwest_publiczna.png

EM-PRO-INWEST

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji w celu publicznego albo warunków zabudowy

grafika_projekty_dok_wniosek_zwiekszenie_mocy_przylacz_jpg_s.png

EM-PRO-MOC-PRZYL

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Cena zależna od zwiększanej mocy.

grafika_projekty_dok_wniosek_zwiekszenie_mocy_umownej_jpg_s.png

EM-PRO-MOC-UMOWNA

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o zwiększenie mocy umownej. Cena zależna od zwiększanej mocy.

grafika_projekty_wniosek.png

EM-PRO-MPZP

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Złożenie wniosku o MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego)

grafika_projekty_dok_do_1MW.png

EM-PRO-P1MW

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Przygotowanie dokumentacji do wejścia na teren budowy z odbiorami, po otrzymaniu WP (WarunkiPrzyłączeniowe). Moc instalacji do 1 MW

grafika_projekty_dok_1-3MW.png

EM-PRO-P3MW

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Przygotowanie dokumentacji do wejścia na teren budowy z odbiorami, po otrzymaniu WP (WarunkiPrzyłączeniowe). Moc instalacji od 1 do 3 MW

grafika_projekty_dok_wniosek_pnb_jpg_s.png

EM-PRO-PNB

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (PnB)

grafika_projekty_dok_powyzej_3MW.png

EM-PRO-PXXL

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Przygotowanie dokumentacji do wejścia na teren budowy z odbiorami, po otrzymaniu WP (WarunkiPrzyłączeniowe). Moc instalacji powyżej 3 MW- KALKULACJA INDYWIDUALNA

grafika_projekty_przygotowanie.png

EM-PRO-PZT

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Przygotowanie PZT (Plan Zagospodarowania Terenu)

grafika_projekty_dokumentacja_wniosek_wp.png

EM-PRO-WP

USŁUGI PROJEKTOWE    Usługi projektowe

Przygotowanie dokumentacji do wniosku WP (Warunki Przyłączeniowe) przy aktualnym MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego)