to top site

Usługi

pompy ciepła i fotowoltaika polska śląsk
Pomagamy w przygotowywaniu projektów: okablowania strukturalnego, instalacji fotowoltaicznych, instalacji inteligentnego domu.

Instalacje fotowoltaiczne, smart home - projekty

W oparciu o wiedzę i doświadczenia naszych inżynierów oraz partnerów z wieloletnim doświadczeniem zapewniamy wsparcie na każdym etapie inwestycji:

 • analiza potrzeb i definiowanie wymagań
 • przygotowywanie wytycznych w odniesieniu do najnowszych norm
 • przygotowywanie koncepcji i architektury systemu
 • dobór optymalnych rozwiązań
 • przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i/lub wykonawczej oraz powykonawczej
 • opiniowanie dokumentacji technicznych
 • konsulting i przygotowywanie dokumentacji w przetargach publicznych
 • wstępne kalkulacje kosztów, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót
 • inwentaryzacje istniejących sieci
 • pomoc/nadzór w prowadzeniu inwestycji i odbiorach
 • wykonywanie pomiarów
 • przygotowanie wizualizacji 3D oraz dokumentacji technicznej.

Właściwe zaplanowanie i przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem inwestycji zakończonej kontrolowanymi odbiorami zapewniają długoletnie, poprawne działanie systemu, tym samym gwarantując optymalne wykorzystanie nakładów inwestycyjnych i maksymalizację zwrotu z inwestycji.
Świadczymy także pomoc w przygotowaniu projektów w branżach pokrewnych i zbliżonych.

pompy ciepła i fotowoltaika polska śląsk
Pomagamy w pomiarach z zakresu okablowania strukturalnego

OKABLOWANIE STRUKTURALNE - POMIARY

Okablowanie strukturalne jest połączeniem sprzętu oraz czynnika ludzkiego w postaci jakości wykonania. Najsłabszym ogniwem podanych składników jest element ludzki, czyli jakość wykonanych prac. Jeśli instalacja wykonana jest zgodnie z normami oraz w sposób staranny i estetyczny, to istnieje duże prawdopodobieństwo (lecz nie pewność), iż spełni ona wymagania danej klasy dla której została zaprojektowana. 100% potwierdzeniem powyższego zdania są pomiary dynamiczne i tylko one są w stanie potwierdzić klasę sieci.

Oferujemy naszym klientom dwa rodzaje usług:

 • wypożyczenie sprzętu pomiarowego
 • pomiary wykonane przez przez naszego inżyniera

Wypożyczenie sprzętu możliwe jest po wypełnieniu specjalnego formularza (dostępnego w dziale technicznym) oraz opłaceniu faktury pro-forma. Koszt wypożyczenia miernika to 350 zł netto za dobę. W przypadku dłuższych okresów, koszt ustalany jest indywidualnie przez dział techniczny. Firmy nie współpracujące z przedsiębiorstwem Emiter mogą być obciążone kaucją za wypożyczany sprzęt. Usługa wykonania pomiarów obejmuje czas pracy naszego inżyniera. Do sprawnego wykonanie pomiarów niezbędne są dwie osoby - drugą osobę deleguje zlecający wykonanie pomiarów. Koszt takiej usługi kalkulowany jest indywidualnie przez dział techniczny.

pompy ciepła i fotowoltaika polska śląsk
Pomagamy w programowaniu systemu smart home

SMART HOME - KONFIGURACJA I WDROŻENIE

Przedsiębiorstwo Emiter jest dystrybutorem systemów automatyki domowej Grenton oraz Teletask, a także systemu ekranów wizualizacyjnych Divus. System do prawidłowej pracy wymaga zaprogramowania.

Oferujemy naszym partnerom oraz instalatorom bezpłatne wsparcie techniczne podczas konfiguracji oraz rozwiązywania napotkanych problemów. Istnieje również możliwość zlecenia prac związanych z programowaniem naszym inżynierom. Oznacza to, iż do danego projektu przyporządkowany zostanie inżynier posiadający wiedzę z danej dziedziny, który poprowadzi projekt od momentu zdefiniowania wymagań do momentu oddania gotowego, działającego oprogramowania. Koszt wykonania takiej usługi kalkulowany jest indywidualnie przez dział techniczny.

pompy ciepła i fotowoltaika polska śląsk
Działamy w oparciu o sieć Certyfikowanych Instalatorów

montaż - wsparcie dopasowane do potrzeb

Możemy dobrać wykonawcę instalacji, optymalnego ze względu na lokalizację i zakres inwestycji. Jeżeli wykonawca został już wyznaczony, oferujemy jego przeszkolenie oraz wsparcie w zaprojektowaniu
i uruchomieniu instalacji.