HIP-E5000-SSB

ENERGETYKA WIATROWA    Konstrukcje

Słup strunobetonowy E12/15 dla Turbiny Ecorote 5000. W przypadku montażu na słupie strunobetonowym „kielich” do słupa strunobetonowego jest wymagany- do nabycia osobno.