to top site

Warsztaty z magazynów energii – rozwiązania hybrydowe

Program szkolenia

Cześć teoretyczna

 1. Produkty i rozwiązania PV w ofercie Emiter.
 2. Opis rozwiązań hybrydowych (falowniki + magazyny)
 3. Huawei,
 4. Solplanet,
 5. FoxESS.
 6. Porównanie rozwiązań hybrydowych.

Cześć praktyczna

 1. Połączenie elektryczne i komunikacyjne.
 2. Konfiguracja.

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00-13.00.
 • Szkolenie jest bezpłatne.
 • Podczas szkolenia zapewniamy napoje i poczęstunek.
 • Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów reklamowych.