to top site

Technologie światłowodowe PON

Najbliższe terminy szkoleń:

17.07.2024 Katowice

22.08.2024 Katowice

Zaawansowane szkolenie praktyczne obejmujące poznanie instalacji pasywnych sieci światłowodowych (PON) i podstaw projektowania oraz ich diagnostyki

Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z poznaniem instalacji sieci w oparciu o technologie WDM, ze szczególnym uwzględnieniem pasywnych sieci optycznych (PON) typu EPON/GPON, w tym podstaw projektowania i wykonywania. Istotną częścią szkolenia jest praktyczna diagnostyka sieci PON, w tym pomiary na aktywnym łączu.

Od uczestników oczekuje się znajomości wykonywania podstawowych pomiarów diagnostycznych transmisyjnych (zalecamy uprzednie uczestnictwo w naszym szkoleniu „Instalator sieci światłowodowych). Wskazane jest posiadanie własnego komputera (laptopa) z portem Ethernet RJ45.

Program szkolenia

Część I – teoretyczna (1,5-2h)

 1. Podstawy propagacji – okna transmisyjne
 2. Transmisja klasyczna i multipleksacja falowa
 3. Różnice pomiędzy WDM, CWDM i DWDM
 4. Podstawy działania pasywnych sieci optycznych PON:
  • GPON / EPON
 5. Topologie sieciowe wykorzystywane w sieciach optycznych
 6. Elementy funkcjonalne optycznego toru telekomunikacyjnego
 7. Pasywne elementy optyczne:
  • splittery symetryczne i asymetryczne
 8. Najważniejsze zjawiska i mechanizmy zakłócające transmisję i wpływające na jej obniżenie
 9. Podstawy projektowania łączy światłowodowych
 10. Przykłady sieci PON i wykorzystywanego osprzętu.

Część II – praktyczna (3-4h)

 1. Prezentacja i omówienie przykładów rozszycia kabli liniowych i organizacja włókien światłowodowych
 2. Testy torów sieci PON – zestawianie przykładowych konfiguracji, pomiary transmisyjne i reflektometryczne, analiza wyników, wnioski
 3. Praca toru aktywnego w sieci PON – zestawienie przykładowej konfiguracji, pomiary transmisyjne i reflektometryczne, analiza wyników, wnioski.

Część III – test końcowy

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie odbywa się w godzinach 8:30 – 15:30
 • Koszt szkolenia: 600zł netto/1os. – cena promocyjna obowiązuje do marca!
 • Na szkolenie należy przyjść ze swoim laptopem, wyposażonym w kartę Ethernet (RJ45) lub port RJ45
 • Podczas części praktycznej gwarantujemy odpowiedni sprzęt oraz narzędzia
 • Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych oraz reklamowych
 • Podczas szkolenia zapewniamy napoje i wyżywienie
 • Każdy uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma dyplom Instalatora sieci w zakresie „Technologie światłowodowe PON”.

Uwagi:

Przedsiębiorstwo Emiter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania terminu szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób i wyznaczenia innego terminu.