to top site

Opis szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 7 godzin / 1 dzień

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu rozwiązań do wizualizacji oraz produktów z portfolio firmy DIVUS znajdujących zastosowanie w systemach automatyki domowej i budynkowej. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę umożliwiającą wykonywanie wizualizacji dla instalacji KNX. Zakłada się, że uczestnicy znają system KNX i potrafią programować urządzenia KNX, natomiast celem jest zdobycie umiejętności tworzenia wizualizacji i sterowania wszystkimi urządzeniami w instalacji KNX z centralnego urządzenia typu panel-serwer.

Program szkolenia:

KNX CONTROL

 1. Prezentacja OPTIMA i KNX SUPERIO
 2. Prezentacja NEW OPTIMA i KNX SERVER
 3. Project Development Kit – instalacja
 4. Przygotowanie i pierwsze uruchomienie KNX SERVER
 5. Prezentacja interfejsu, tryb administracyjny (Base/Expert)
 6. Zapisywanie zmian w konfiguracji
 7. Menu „Ustawienia”: konfiguracja sieci, wykonywanie kopii zapasowej projektu
 8. Menu „Technologia”: export/import projektu z ETS, reset do ustawień fabrycznych, konfiguracja kamer i interkomu, zarządzanie energią
 9. Menu „Dostosowanie”: menu nawigacyjne, ulubione, opcje dodatkowe.
 10. Menu „Wizualizacja”: tworzenie wizualizacji, wyszukiwanie i wstawianie obiektów, przełączanie do wizualizacji, rozmieszczanie obiektów na podkładach graficznych, scenariusze, obiekty złożone
 11. Menu „Funkcje zaawansowane”: graficzny edytor zdarzeń, tworzenie logik, warunków, obiekty wirtualne, powiadomienia.
 12. Menu „Logowanie danych”: wykres
 13. Wprowadzenie do modułów rozszerzeń: Datalog, Modbus, NFC, SMS
 14. Menu „Użytkownicy i uprawnienia”.

*W celu zgłoszenia się na szkolenie Divus prosimy o kontakt telefoniczny.