to top site

Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych OZE

Termin szkolenia:

11.09.2024 Mysłowice 

Opis szkolenia

Jesteśmy Akredytowanym Ośrodkiem UDT (OZE-A/09/00036/15). Posiadamy nowoczesny,
w pełni wyposażony obiekt szkoleniowy, w którym znajduje się sala szkoleniowa oraz hala
z makietami dachów, które są przeznaczone do organizacji zajęć praktycznych.

Szkolenia w naszej firmie umożliwiają zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej niezbędnej przed przystąpieniem do egzaminu Państwowego oraz codziennej pracy instalatora OZE.

Wybierając organizowane przez nas szkolenia, zdobędziesz wiedzę z zakresu doboru, montażu oraz modernizacji systemów fotowoltaicznych. Poznasz obowiązujące przepisy, normy
i zagadnienia niezbędne do wykonywania tego zawodu.

Ukończenie takiego szkolenia jest warunkiem koniecznym, aby zdobyć uprawnienia przyznawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dzień 1.

 • Uwarunkowania prawne i dobra praktyka
 • Aktualne otoczenie prawne [podstawowe akty prawne]
 • Normy i certyfikaty [moduły i falowniki]
 • Zasady przyłączania instalacji PV do sieci publicznej
 • Typowe wymagania zawarte w zgłoszeniu przyłączenia
 • Wprowadzenie do energetyki słonecznej
 • Energia promieniowania słonecznego
 • Wykorzystanie energii słonecznej (analiza ilościowa)
 • Warunki nasłonecznienia w Polsce
 • Efekt fotowoltaiczny
 • Charakterystyka generatora fotowoltaicznego
 • Ekspozycja generatora fotowoltaicznego
 • Typy współczesne ogniw PV
 • Charakterystyka systemów PV
 • Zasady łączenia modułów fotowoltaicznych
 • Lokalizacja generatora PV
 • Optymalizacja pracy systemów fotowoltaicznych.

Dzień 2.

 • Planowanie instalacji – praca generatora PV
 • Warunki pracy systemów fotowoltaicznych
 • Ocena poszczególnych urządzeń i rozwiązań
 • Rodzaje przetwornic w systemach PV
 • Systemy PV przyłączone do sieci e-energetycznej
 • Systemy PV – autonomiczne i pół-autonomiczne
 • Opis pracy przykładowego systemu PV
 • Środki ochrony instalacji fotowoltaicznej
 • Dobór elementów systemu PV (dopasowanie)
 • Instrukcja eksploatacji – mikroinstalacje
 • Systemy fotowoltaiczne – analiza i projektowanie
 • Wykorzystanie dostępnych narzędzi projektowych
 • Przykłady obliczeniowe
 • Informacje uzyskane od inwestora
 • Dobór przetwornicy
 • Dobór zabezpieczeń
 • Warsztaty opracowanie informacji i projektowanie
 • Warsztaty: wykonanie projektu przykładowej instalacji.

Dzień 3.

 • Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych
 • Zasady bezpieczeństwa podczas prac montażowych
 • Techniki montażu instalacji fotowoltaicznych
 • Montaż elementów generatora fotowoltaicznego
 • Warsztaty – systemy fotowoltaiczne
 • Charakterystyka poszczególnych urządzeń
 • Pomiary parametrów elektrycznych systemu PV
 • PV Warsztaty instalatorskie: wykonywanie połączeń rozłącznych
 • Warsztaty instalatorskie: montaż i demontaż generatora.

Informacje organizacyjne

 • Czas trwania szkolenia: 3 dni
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 8.30-16.00.
 • Koszt szkolenia: 1350 zł netto/os.
 • Podczas części praktycznej gwarantujemy odpowiedni sprzęt
 • Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych oraz reklamowych w tym książkę „Instalacje fotowoltaiczne” autorstwa Bogdana Szymańskiego
 • Podczas szkolenia zapewniamy napoje i wyżywienie
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia (dokument jest wymagany w przypadku przystąpienia do egzaminu UDT) oraz certyfikat firmy Emiter.

Uwagi:

Przedsiębiorstwo Emiter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania terminu szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób i wyznaczenia innego terminu.