to top site

Instalator sieci światłowodowych (szkolenie praktyczne i teoretyczne) / FTTH

Najbliższy termin:

20.08.2024 Katowice

17.09.2024 Katowice

Opis – szkolenia światłowodowe

Szkolenie FTTH obejmuje wiedzę z zakresu wykonywania sieci światłowodowych.

Szkolenie FTTH podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu uczestnicy uzyskają nie tylko wiedzę teoretyczną o sieci światłowodowych oraz ich budowie, ale też pozyskają rzeczywiste umiejętności. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wykonywać połączenia światłowodowe spawane (i inne stosowane w technikach światłowodowych), poznają podstawy testowania, diagnozowania i usuwania awarii.

Podczas organizowanego przez nas szkolenia kładziemy duży nacisk na część praktyczną, aby każdy uczestnik, po zakończonym szkoleniu mógł samodzielnie przygotować przełącznicę światłowodową oraz skrzynkę mieszkaniową. Ponadto każdy uczestnik będzie posiadał praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w przygotowaniu kabli oraz spawaniu włókien światłowodowych, zaznajomi się z niezbędnymi komponentami i elementami wchodzącymi w skład projektu infrastruktury światłowodowej budynku. Dodatkowo przedstawimy, jak należy przygotować dokumentację powykonawczą i diagnostykę torów światłowodowych.

Szkolenie zakończone jest testem teoretycznym i praktycznym, które uprawniają do otrzymania certyfikatu „Instalatora sieci światłowodowych”. Zachęcamy do zapoznania się z innymi, dostępnymi szkoleniami.

Program szkolenia FTTH

Część I – teoretyczna (2h)

1. Wstęp do technologii światłowodowych.

2. Rodzaje kabli światłowodowych i włókien stosowanych w sieciach FTTH/FTTD.

3. Sposoby transmisji w sieciach światłowodowych.

4. Sieci FTTH najważniejsze typy/rodzaje, topologie, elementy pasywne i aktywne.

5. Rodzaje złącz światłowodowych.

6. Sposoby łączenia włókien światłowodowych.

7. Wymagania ustawowe i normy – światłowody i nie tylko.

8. Przykłady infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach: wielorodzinnym, jednorodzinnym
i biurowym:

  • optyczny punkt styku i punkty dystrybucyjne,
  • kanalizacja teletechniczna i infrastruktura kablowa,
  • telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe,
  • punkty abonenckie.

9. Dobre praktyki instalatorskie.

10. Ocena jakości toru światłowodowego, usuwanie awarii.

11. Zasady bezpiecznej eksploatacji (BHP, omówienie zagrożeń).

Część II – praktyczna (4h)

1. Omówienie części praktycznej – wyposażenia stanowiskowego, osprzętu, narzędzi, spawarki, mierników, reflektometru.

2. Wyposażenie i montaż przełącznicy światłowodowej 19” oraz prezentacja telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej i innych przełącznic, w tym gniazda abonenckiego.

3. Spawanie włókien światłowodowych.

4. Pomiary transmisyjne i reflektometryczne – wykonywanie, raportowanie (dokumentacja powykonawcza) i analiza wyników.

5. Sytuacje awaryjne, diagnoza i usuwanie – wnioski.

Część III

Zaliczenie szkolenia: prosty test oraz poprawnie zespawane włókno z części praktycznej.


Informacje organizacyjne

  • Szkolenie odbywa się w godzinach 8:30 – 15:30.
  • Koszt szkolenia: 600zł netto/1os.
  • Podczas części praktycznej gwarantujemy odpowiedni sprzęt oraz narzędzia.
  • Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych oraz reklamowych.
  • Podczas szkolenia zapewniamy napoje i wyżywienie.
  • Każdy uczestnik, który pozytywnie zda egzamin, otrzyma dyplom „Instalatora sieci światłowodowych”.

Uwagi:

Przedsiębiorstwo Emiter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania terminu szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób i wyznaczenia innego terminu.