to top site

Certyfikowany Instalator Turbin Wiatrowych ECOROTE

Najbliższe terminy:

8-9 maja 2024 Mysłowice

5-6 czerwca 2024 Mysłowice

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie instalatorów do wyboru oraz montażu turbin wiatrowych ECOROTE. W czasie szkolenia poruszane są zagadnienia związane z wykorzystaniem potencjału wiatru oraz analizą możliwości, jakie dają turbiny wiatrowe ECOROTE. Omawiane są zasady podłączenia oraz konfiguracji urządzenia, aktualne przepisy prawne i budowlane.

Dzień pierwszy:

 1. Prezentacja turbin o pionowej osi obrotu.
 2. Charakterystyka rozwiązań zastosowanych w turbinach wiatrowych– objaśnienie zagadnień technologicznych.
 3. Zapoznanie z warunkami wietrznymi i sposoby wykorzystania potencjału wiatrowego, porównania warunków dla Polski i Europy.
 4. Prezentacja możliwości montażowych za pomocą różnorodnych technologii posadowienia.
 5. Schematy i sposoby podłączenia elektrycznych systemów pracujących w konfiguracji off-grid, on-grid, hybrydowy, przykładowe możliwości zastosowania generatorów wiatrowych.
 6. Urządzenia wykorzystywane w systemach opartych na turbinach wiatrowych w oparciu
  o przedstawione schematy instalacji.
 7. Analiza różnego typu urządzeń przetwarzających siłę wiatru na energię elektryczną, przegląd parametrów, charakterystyki i wydajności – porównanie.
 8. Źródła wiedzy i bazy danych nt wietrzności, metody wykonywania analiz wietrzności, przygotowanie analiz energetycznych dla wybranych miejsc.
 9. Oddziaływanie turbin wiatrowych na środowisko.
 10. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i wymogami prawnymi odnośnie odnawialnych źródeł energii oraz przejście procedur niezbędnych przy podłączaniu, montażu i uruchomieniu instalacji.
 11. Case study wybranych instalacji turbin Ecorote – przedstawienie kreatywnych rozwiązań wykorzystania dostępnej infrastruktury, budynków i ukształtowania terenu do zwiększenia efektywności wiatru.

Dzień drugi:

 1. Jak zorganizować montaż turbiny wiatrowej – prezentacja narzędzi, maszyn i zasobów potrzebnych przy wznoszeniu turbiny wiatrowej, zasady bezpieczeństwa i specyfika przy pracy z turbiną wiatrową.
 2. Sposoby konfiguracji i obsługi systemu turbiny wiatrowej
 3. Szkolenie z montażu turbin wiatrowych na podstawie modelu ECOROTE 300W.
 4. Analiza najczęściej popełnianych błędów przy doborze i montażu instalacji turbin wiatrowych.

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania szkolenia: 2 dni
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 8.30-16.00. w Mysłowicach
 • Koszt: 2300zł netto/1os
 • Podczas części praktycznej gwarantujemy odpowiedni sprzęt
 • Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do posiadania odzieży i obuwia BHP podczas drugiego dnia szkolenia (część praktyczna).
 • Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych oraz reklamowych
 • Podczas szkolenia zapewniamy napoje i wyżywienie
 • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat firmy Emiter „Certyfikowany Instalator Turbin Wiatrowych ECOROTE”.

Uwagi: Przedsiębiorstwo Emiter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania terminu szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób i wyznaczenia innego terminu.