to top site

Certyfikowany Instalator EmiterNet

Najbliższe terminy:

06.08. Katowice

20.08. Poznań

Program szkolenia

Część I – część teoretyczna

1.   Wprowadzenie
2.    Model OSI/ISO
3.    Topologie sieci – wady i zalety
4.    Cechy okablowania strukturalnego
5.    Cechy sieci i kwestie, które rozstrzygane są podczas projektowania sieci
6.    Części składowe okablowania strukturalnego
7.    Normy i zalecenia stosowane przy budowie okablowania strukturalnego
8.    Kategorie medium i klasy aplikacji
9.    Zależności odległościowe między kablami logicznymi i energetycznymi
10.    Wytyczne instalacyjne wynikające z norm
11.    Wymagania w stosunku do nowoczesnego systemu uniwersalnego okablowania strukturalnego budynków
12.    Podsystemy okablowania strukturalnego
•    Okablowanie budynkowe
•    Okablowanie pionowe
•    Okablowanie poziome
13.    Typy miedzianych kabli skrętkowych
14.    Elementy Systemu Okablowania Systemu Emiter Net
•    Kable miedziane i światłowodowe
•    Panele i gniazda
•    Szafy
•    Puszki natynkowe i podłogowe
•    System kanałów kablowych
•    Narzędzia
15.    Polaryzacja i sekwencja
16.    Protokoły sieciowe
17.    Pomiary dynamiczne oraz tryby pomiarowe
18.    Ekranowanie i uziemienie
19.    Zasilanie sieci komputerowych
20.    Sieci światłowodowe
•    Rozwiązania jednomodowe
•    Rozwiązania wielomodowe
21.    Pomiary torów światłowodowych
22.    Sposoby łączenia światłowodów:
•    Spawanie
•    Klejenie
•    Wykorzystywanie gotowych złącz
23.    Etapy projektowanie okablowania
24.    Projektowanie punktu dystrybucyjnego
25.    Zasady certyfikacji sieci
26.    Podsumowanie

Część II – część praktyczna

1.    Specjalistyczne narzędzia – przeznaczenie
2.    Sposoby zarabiania paneli
3.    Sposoby zarabiania gniazd
4.    Metody organizacji kabli
5.    Pomiary dynamiczne sieci okablowania strukturalnego
6.    Najczęściej pojawiające się błędy oraz interpretacja wyników pomiarowych

Informacje organizacyjne

•    Szkolenie odbywa się w godzinach 8:30 – 16:30
•    Koszt szkolenia: 400 zł netto/os.
•    Podczas części praktycznej gwarantujemy odpowiedni sprzęt oraz narzędzia
•    Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych oraz reklamowych
•    Podczas szkolenia zapewniamy napoje i wyżywienie
•    Każdy uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma dyplom „Certyfikowanego Instalatora Systemu Emiter Net”

Uwagi:

Przedsiębiorstwo Emiter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania terminu szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób i wyznaczenia innego terminu.