to top site

Teraz buduję/remontuję dom, ale system smart home chciałbym zainstalować w przyszłym roku. Co zrobić?

Po pierwsze należy określić wszystkie Pani/Pana wymagania oraz funkcje do realizacji teraz i w przyszłości. Na tej podstawie należy wybrać system, spełniający Pani/Pana wymagania.
Następnie należy określić planowaną lokalizację urządzeń oraz ułożyć przewody (magistralny, sygnałowe, zasilające) i puszki montażowe. Należy także przewidzieć odpowiednio dużą rozdzielnicę na przyszły montaż elementów systemu.

Prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym lub Działem Technicznym.