to top site

KNX SUPERIO jest nazywane urządzeniem typu standalone. Co to oznacza?

Określenie standalone oznacza, że KNX SUPERIO zawiera wszystkie niezbędne elementy, aby móc stworzyć i używać wizualizację w systemie KNX. Niezbędne oprogramowanie i sprzęt są zawarte w tym produkcie, żadne dodatkowe komponenty nie są potrzebne. Z drugiej strony oznacza to także, że KNX SUPERIO jest kompletnym finalnym rozwiązaniem: wizualizacja może być jedynie prezentowana na tym urządzeniu i na urządzeniach wykorzystujących aplikacje DIVUS podłączone do tego urządzenia. Nie jest możliwa instalacja dodatkowego oprogramowania.