to top site

Chciałbym tylko wybrane funkcje w salonie. Jaki mam wybór?

Proszę najpierw określić, jakie są Pani/Pana oczekiwania co do funkcjonalności. Czy chciałby Pani/Pan:

  • sterować oświetleniem
  • sterować innym urządzeniami, np. zasłonami lub żaluzjami
  • sterować nagłośnieniem lub kinem domowym
  • sterować ogrzewaniem w tej strefie
  • inne wymagania w odniesieniu do aktualnych lub przyszłych wymagań.

Na tej podstawie można dobrać odpowiedni system do realizacji tych funkcji.

Prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym lub Działem Techniczny.