HIP-ZESTAW2800-ONGRID-3F-KDP

ENERGETYKA WIATROWA    Zestawy

Zestaw ON-GRID-turbina Ecorote o mocy 2,8kW, wyposaż. w trójfazowy inwerter Twerd PS300-WT3kW, rozdzielnię Ecorote 2800. Konstrukcja na dach płaski z koszami obciążeniowymi (nie zawiera bloczków balastowych). W kpk wiatromierz oraz rezystor hamujcy12kW