100544

Zabezpieczenia    Wyzwalacze

Wyzw. wzrost. NOARK , 110-415 V AC, 110-130 V DC