108367

Zabezpieczenia    Wyłączniki różnicowoprądowe AC

Wył. różn. NOARK , Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, I?n=100mA, typ A