108362

Zabezpieczenia    Wyłączniki różnicowoprądowe AC

Wył. różn. NOARK , Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, I?n=30mA, typ A