100055

Zabezpieczenia    Wyłączniki nadprądowe AC

Wył. nadpr. NOARK, 6 kA, ch-ka B, 25 A, 3-bieg.