100010

Zabezpieczenia    Wyłączniki nadprądowe AC

Wył. nadpr. NOARK, 6 kA, ch-ka B, 25 A, 1-bieg.