102781

Zabezpieczenia    Wyłączniki nadprądowe AC

Wył. nadpr. NOARK, 20 kA, ch-ka B, 80 A, 3-bieg.