102782

Zabezpieczenia    Wyłączniki nadprądowe AC

Wył. nadpr. NOARK 20 kA, ch-ka B, 100 A, 3-bieg.