HIP-E300-1000-SSB

ENERGETYKA WIATROWA    Konstrukcje

Słup strunobetonowy dla turbiny Ecorote 300/Ecorote 1000. W przypadku montażu na słupie strunobetonowym „Kielich” do słupa strunobetonowego jest wymagany – do nabycia osobno