PC-PV-SET2ST_1300FS

Rozdzielnice    Rozłączniki PPOŻ.

Skrzynka przył. gener. do syst. fotowolt. dla 2MPPT,z rozłącznikami ppoż DC/Phoenix-Contact/1000DC/box 2MPPT/1137059/Zawiera: dwa ogr. przep.T1/T2 w jednej podstawie,dwa rozłącz. ppoż DC ze zdalnym dost.,obudowa szczelna(IP65) z wyprowadzonymi dławnicami