EM-1009N_DCAC

Rozdzielnice    Rozdzielnice DCAC Noark

Rozdzielnica przył. DCAC hermetyczna IP66 EMITER z ogranicznikiem przepięć DC Noark 1000V typu 2, 6 x łańcuch PV, 6 x MPPT // ogr. AC Noark typ 2, 100A 3-F, FR 100A, syg. faz + gniazdko