EM-855N_DCAC

Rozdzielnice    Rozdzielnice DCAC Noark

Rozdzielnica przył. DCAC hermetyczna IP66 EMITER z ogranicznikiem przepięć DC Noark 1000V typu 1+2, 4 x łańcuch PV, 4 x MPPT // ogr. AC Noark typ 1+2, 100A 3-F, FR 100A, syg. faz + gniazdko