EM-421N_DCAC

Rozdzielnice    Rozdzielnice DCAC Noark

Rozdzielnica przył. DCAC hermetyczna IP65 EMITER z ogranicznikiem przepięć DC Noark 1000V typu 2, 3 x łańcuch PV, 3 x MPPT // ogr. AC Noark typ 2, 50A 3-F