EM-937N_DCAC

Rozdzielnice    Rozdzielnice DCAC Noark

Rozdzielnica przył. DCAC hermetyczna IP65 EMITER z ogranicznikiem przepięć DC Noark 1000V typu 2, 2 x łańcuch PV, 2 x MPPT // ogr. AC Noark typ 2, 20A 1-F, RCD 40A/300mA