EM-215N_DCAC

Rozdzielnice    Rozdzielnice DCAC Noark

Rozdzielnica przył. DCAC hermetyczna IP65 EMITER z ogranicznikiem przepięć DC Noark 1000V typu 2, 1 x łańcuch PV, 1 x MPPT // ogr. AC Noark typ 2, 16A 1-F