EM-807N_AC

Rozdzielnice    Rozdzielnice AC Noark

Rozdzielnica przył. AC hermetyczna IP66 EMITER z ogranicznikiem przepięć AC Noark typ 2, 100A 3F, FR 100A, syg, faz