EM-897N_AC

Rozdzielnice    Rozdzielnice AC Noark

Rozdzielnica przył. AC hermetyczna IP66 EMITER z ogranicznikiem przepięć AC Noark typ 1+2, 80A 3F, FR 100A, syg. Faz