EM-897_AC

Rozdzielnice    Rozdzielnice AC Dehn

Rozdzielnica przył. AC hermetyczna IP66 EMITER z ogranicznikiem przepięć AC Dehn typ 1+2, 80A 3F, FR 100A, syg. Faz