EM-680_AC

Rozdzielnice    Rozdzielnice AC Dehn

Rozdzielnica przył. AC hermetyczna IP66 EMITER z ogranicznikiem przepięć AC Dehn typ 1+2, 100A 3F, FR 100A, syg, faz