K-22-XL

Konstrukcje montażowe Neosys    Neosys

Podpora główna dwuramienna w powłoce ZM (bez śrub). Dedykowana do montażu modułów w układzie dwa pion w wymiarze od 1800mm do 2384mm