K-22-M

Konstrukcje montażowe Neosys    Neosys

Podpora główna dwuramienna w powłoce ZM (bez śrub). Dedykowana do montażu modułów w układzie dwa pion w wymiarze do 1800mm