111763

Zabezpieczenia    Noark

Ogranicznik przep. NOARK, SPD Ex9UEP Noark 1500DC/typ T1+ T2/6.25kA/3 moduły szer.