COR/XFS_K002.5

Corab    Dach płaski

Klemy środkowe KLIK na panel 30 – 35mm 6 kpl