JAP60S10-285/SC_20

Gwarancje, wyprzedaże, książki, usługi   

Gwarancja rozszerzona, łącznie 20 lat (12+8), moduł JAP60S10-285/SC; minimalna liczba zakupionych modułów z gwarancją rozszerzoną to 30 sztuk; zakup gwarancji rozszerzonej musi się odbyć w tym samym momencie co zakup modułów

Produkt niedostępny