JAM60S10-340/MR_20

Gwarancje, wyprzedaże, książki, usługi   

Gwarancja rozszerzona, łącznie 20 lat (12+8), moduł JAM60S10-340/MR; minimalna liczba zakupionych modułów z gwarancją rozszerzoną to 30 sztuk; zakup gwarancji rozszerzonej musi się odbyć w tym samym momencie co zakup modułów