T15_G3_20

Fotowoltaika    Przedłużenie gwarancji

Gwarancja rozszerzona, łącznie 20 lat (12+8), falownik 3-fazowy FoxESS T15_G3