H3-12.0-E_20

Fotowoltaika    Przedłużenie gwarancji

Gwarancja rozszerzona, łącznie 20 lat (10+10), falownik 3-fazowy hybrydowy FoxESS H3-12.0-E