JAM60S17-320/MR FB_15

Gwarancje, wyprzedaże, książki, usługi   

Gwarancja rozszerzona, łącznie 15 lat (12+3), moduł JAM60S17-320/MR FB; minimalna liczba zakupionych modułów z gwarancją rozszerzoną to 30 sztuk; zakup gwarancji rozszerzonej musi się odbyć w tym samym momencie co zakup modułów