JAM60S10-340/PR_15

Gwarancje, wyprzedaże, książki, usługi   

Gwarancja rozszerzona, łącznie 15 lat (12+3), moduł JAM60S10-340/PR; minimalna liczba zakupionych modułów z gwarancją rozszerzoną to 31 sztuk; zakup gwarancji rozszerzonej musi się odbyć w tym samym momencie co zakup modułów