to top site

Integracja Smart Home z falownikami
i licznikami jako rozwiązanie EMS


Nowe termin wkrótce!

Opis szkolenia:

Szkolenia skupiają się głównie na praktycznych aspektach integracji Smart Home z licznikami PV, umożliwiając uczestnikom zdobycie konkretnych umiejętności w krótkim czasie.

Program szkolenia:

Omówienie wymagań jakie muszą zostać spełnione:

 • po stronie systemu Grenton
 • po stronie liczników PV (Chint, Eastron)
 • po stronie falowników PV (Huawei, FOX, Solplanet).

Część praktyczna – konfiguracja połączeń

 • Demonstracja połączeń między systemem Grenton a urządzeniami
 • Demonstracja konfiguracji licznika, falownika
 • Demonstracja konfiguracji systemu Grenton
 • Demonstracja wykorzystania integracji

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach.

Część Praktyczna – testowanie integracji

 • Praktyczne testowanie połączeń
 • Identyfikacja potencjalnych problemów i ich rozwiązania.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Podsumowanie kluczowych punktów.

Informacje organizacyjne:

 • Szkolenia odbywają się w godzinach 9.00-11.30
 • Koszt szkolenia wynosi 60zł brutto/os.
 • Kwota ta jest zamieniana na emicoiny w ilości – 60, do wykorzystania na naszym B2B na zakupy, wyłącznie dla osób przeszkolonych/obecnych na szkoleniu
 • Podczas szkoleń zapewniamy napoje i poczęstunek
 • Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów reklamowych
 • Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat Emitera potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu w formie elektronicznej

Uwagi:

Przedsiębiorstwo Emiter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania terminu szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób i wyznaczenia innego terminu.