to top site

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła wykorzystuje procesy termodynamiczne, by przetworzyć energię pierwotną w energię odpowiednią do zasilania domowej instalacji ciepła czy ogrzania wody. Pompa ciepła tworzy zamknięty układ, w którego wnętrzu krąży odpowiedni czynnik. Czynnik podlega zmianom: z postaci ciekłej na gazową i odwrotnie. Zachodzące w pompie procesy powodują przepływ energii ze źródła dolnego (ziemia, powietrze, woda) do źródła górnego (instalacji grzewczej).