to top site

Jakie błędy najczęściej pojawiają się podczas certyfikacji sieci?

Najczęściej spotykanym błędem jest zła mapa połączeń, czyli niewłaściwie zaterminowany kabel na gnieździe lub panelu krosowym (zwarcie, przerwa lub skrosowanie), stąd zawsze przed przystąpieniem do certyfikacji sieci okablowania, instalator powinien „przedzwonić” sieć statycznym testerem okablowania (np. dostępnym w ofercie Emiter), aby stwierdzić poprawność wykonania połączeń w sensie elektrycznym (1 do 1). Tak przygotowana sieć daje szansę bezproblemowego odbioru, ponieważ inne problemy zdarzają się dużo rzadziej i wynikają one głównie z niewiedzy lub niedopatrzenia instalatora (np. zachowanie promieni gięcia, aby nie uszkodzić kabla lub pamiętanie o zachowaniu jak najmniejszych rozplotów). Wszystkie najczęściej pojawiające się błędy są omówione w trakcie jedno-dniowego szkolenia certyfikacyjnego EmiterNet.