to top site

Jaką minimalną ilość mediów transmisyjnych musimy doprowadzić do każdego lokalu, zgodnie z polskimi przepisami?

Wymagania definiuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 22 listopada 2012 poz. 1289). Przepis określa minimalną ilość mediów do doprowadzenia w budownictwie wielomieszkaniowym (a do takich należy też dom „bliźniak”), są to: dwa kable współosiowe (koncentryczne), dwa kable symetryczne czteroparowe (popularna „skrętka”) oraz dwa włókna światłowodowe jednomodowe. Wszystkie wspomniane media muszą się zakończyć w tzw. telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej (TSM), skąd sygnał będzie propagowany dalej w głąb lokalu. W Emiter dostępna jest skrzynka TSM, która odpowiada na wymogi ustawy oraz umożliwia rozbudowę w przyszłości, a w samej skrzynce można umieścić urządzenia aktywne (Routery, Media konwertery, itd.).