to top site

Jaka jest interpretacja decybela i dlaczego stosuje się go, jako jednostkę mocy optycznej?

Decybel jest logarytmiczną jednostką miary równą jednej dziesiątej bela, oznaczana symbolem dB. Używana jest ona w sytuacji, gdy należy porównywać wielkości zmieniające się liniowo w bardzo szerokim zakresie, a najbardziej interesujące są zmiany względne (np. procentowe). Przykładem takiej sytuacji jest pomiar wielkości, których zmiany ludzkie zmysły rejestrują zgodnie z prawem Webera-Fechnera (np. głośność dźwięku, wrażenia węchowe). (przyp. Wikipedia).

W optyce decybel jest typowo stosowaną wartością, ze względu na prostą interpretację i łatwe przedstawienie np. tłumienia toru optycznego, które potrafi przyjmować wartości kilkutysięczne (zamiast pisać „1000-krotne tłumienie”, wpiszemy „-30dB tłumienia”). Przeliczenia stosujemy zgodnie z zasadami obliczania logarytmów dziesiętnych, przydatne do tego są charakterystyczne wartości (w sensie zmiany wartości mocy), np. 3 dB to dwukrotna zmiana, 6dB to czterokrotna zmiana, 10 dB to dziesięciokrotna zmiana.