to top site

Jak sprawdzić poprawność wykonania toru światłowodowego?

Narzędzi do weryfikacji poprawności torów światłowodowych jest kilka. Najpopularniejszym jest zastosowanie miernika mocy oraz źródła światła, których połączenie służy do badania tłumienia toru światłowodowego. Tłumienie jest najważniejszym parametrem, który determinuje rodzaj urządzeń końcowych, które taki światłowód będzie łączył, a samo tłumienie musi zmieścić się w zadanym zakresie (moc nadajnika pomniejszona o tłumienie toru = czułość odbiornika).

Polscy operatorzy telekomunikacyjni często mają swoje wytyczne lub powołują się na dostępne normy, np. wskazują, że tłumienie jednomodowego toru abonenckiego, mierzonego dla długości fali 1310 nm, nie może przekraczać 1,2 dB i taki uznaje się za poprawnie wykonany. Warto sprawdzić wymagania danego operatora lub inwestora, aby spełnić wymagania techniczne toru światłowodowego, lub przygotować tzw. bilans mocy (obliczenie budżetu mocy, uwzględniają długości toru ilość spawów oraz złączy na całej długości toru światłowodowe).