to top site

Co to jest punkt dystrybucyjny? Co to jest GPD, PPD, MDF, IDF?

Punkt dystrybucyjny to element systemu okablowania strukturalnego, w którym zbiegają się przewody z okablowania poziomego, pionowego lub kampusowego. Składa się on najczęściej z szafy teleinformatycznej (teletechnicznej) oraz zespołu komponentów służących do łączenia kabli (panele krosowe, kable krosowe). Ponadto powinien być wyposażony w przyłącze sieci energetycznej, do zasilenia urządzeń aktywnych stosowanych w sieci.

Każdy system okablowania strukturalnego zawiera przynajmniej jeden punkt dystrybucyjny.

Pozostałe określenia to skróty:

GPD lub MDF – Główny Punkt Dystrybucyjny (Main Distribution Frame)
PPD lub IDF lub FDF- Pośredni Punkt Dystrybucyjny (Indirect Distribution Frame) lub Piętrowy Punkt Dystrybucyjny  (Floor Distribution Frame)
W normie PN/EN-50173 używane są określenia:
CD – Campus Distributor (Kampusowy Punkt Dystrybucyjny)
BD – Building Distributor (Budynkowy Punkt Dystrybucyjny)
FD – Floor Distributor (Piętrowy Punkt Dystrybucyjny)