to top site

Czy mogę sprzedawać energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej?

Tak. Państwo polskie za pośrednictwem operatora sieci dystrybucyjnej zobowiązane jest do odbioru energii elektrycznej, ze szczególnym priorytetem dla energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Jednak aby odbiór (odsprzedaż) był fizycznie możliwy energia musi odpowiadać standardom przesyłu, a instalacja ją produkująca spełniać warunki bezpieczeństwa wyznaczone przez Zakład Energetyczny.